Kan kugledynen bruges til behandling af demens?

Et svensk studium tyder på dette. Ergoterapeut Gun Aremyr har udført studiet ”Bolltäcket og varmedynor som behandlingsredskap till personer med demens – vårdpersonals erfarenheter”. Den fuldstændige magisteropgave kan bestilles på e-mail: gun.aremyr@telia.com

Beboerne på fire boenheder for personer med demens i Västra Götaland fik gennem deres kontaktpersoner mulighed for bl.a. at prøve kugledynen. Da personalet blev spurgt om effekten af kugledynen beskrev de både personer som var tilfredse: ”Han føler sig tryg, når han får den på” og personer som var utilfredse: ”Tag den sæk kartofler af”. Personalet beskrev, at de oplevede at tyngden af kugledynen var en af forklaringerne på, såvel den positive som den negative effekt for beboeren. Nogle beskrev at de, for at opnå større velbehag hos brugeren forstærkede tyngdefølelsen ved at massere beboerens krop gennem kuglerne i dynen.

Uvnäs-Moberg (1) har i sin forskning konstateret at såvel berøring som varme kan frigive oxcytocin. Effekten på kroppen når oxcytocin frigives er bl.a. angstdæmpende og beroligende, blodtryk og
puls sænkes, smertetærsklen forhøjes og indholdet af stresshomomet cortisol sænkes. Kroppen kan ikke befinde sig i kamp og flugt samtidig med at den befinder sig i ro. Frigørelsen af bl. a. adrenalin og noradrenalin kan forhindre frigørelse af oxcytocin, som er en forudsætning for en afspændt krop. En udledning heraf kan være at personer, som ikke reagere med afspænding på tyngde og varme, allerede befinder sig på så højt stressniveau, at det ikke kan brydes. Det er derfor vigtigt at tilbyde kugledynen forebyggende, inden beboeren bliver urolig.

Når personalet beskriver risici handler det om, at kugledynen opleves for tung eller at nogle skulle snuble over dynen. Der findes dog også den risiko at beboeren tilbydes kugledynen i stedet for at få tilfredsstillet sine virkelige behov. Behov for kontakt, behov for aktivitet og
behov for rastløs vandring kunne tydes som uro og indebære at beboeren bliver lagt i seng eller sat i en stol med kugledynen over sig. Demente har svært ved selvstændigt at finde balancen mellem aktivitet og hvile og er derfor afhængige af plejepersonalets hjælp.

Reference:
Uvnäs-Moberg K.: Oxytocin may mediate the benefits of positive social interaction and emotions. Psychoneuroendocrinology 1998; 23(8): 819-35

Læs projektet her >
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top