Litteraturliste for bøger/artikler omhandlende Sansehaver

Oplæg i PROTAC A/S om naturens betydning for mennesker - sansehaver, haveterapi og rehabilitering i naturen

Litteratur og søgesteder:

www.slu.se Sveriges Lantbruks Universitet, Alnarp
www.Thrive.com Americal Horticultural Therapy Association (AHTA)

Andersen, L. N. (2007) Betydningen af de aktiviteter som udføres af deltagerne i Alnarps Rehabiliteringshave og sammenhængen til omgivelserne. SLU Alnarp

Bengtsson, A. (2003). Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade. Statens Folkhälsoinstitut, Sverige

Berentsen, V.D. Grefsrød, E-E. & Eek, A. (2007). Sansehager for personer med demens – utformning og bruk. Demens Nasjonalt kompetansesenter, Forlaget Aldring og helse, Norge

Cooper Marcus, C & Barnes, M (1999). Healing Gardens- therapeutic benefits and design recommendations. Wiley & Sons, New York

Ellneby, Y. (2004). Se hvad jeg kan! – hvad forældre har brug for at vide om børns
udvikling
. Høst & Søn

Grahn, P. (2005b). Att bota människor i en trädgård. I: P. Schmidtbauer; P. Grahn & M. Lieberg, Tänkvärda Trädgårdar. Når utemiljön blir en del av vården(s.127-145). Stockholm: Formas.

Hansen, K. B & Nielsen, T. S (2005). Natur og grønne områder forebygger stress. Skov & Landskab, www.SL.kvl.dk> Publikationer > Udgivelser > Hæfter

Hasselkus, B.R. (2002). The Meaning of Everyday Occuppation. SLACK Incorporated.

Holm-Larsen, S., Holst, N. & Poulsen, N.M. (2005). Udeområder – boligbyggeri for ældre,
hæfte 8, Kroghs Forlag A/S

Nebelong, H. (2003). Sansehaver – naturens terapirum.Vækst, 21/4

Nebelong. H. (2008). Vi leger at... Tanker om leg, læring og indretning af legeplandser og sansehaver for børn. Dafolo

Schriver, N. B. (2003)
Fysioterapi og læring – betydning af rettethed, relationer, rum og refleksion. Ph.d afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet JCVU Forlag

Stigsdotter, U.K.& Grahn, P. (2002)
. What Makes a Garden a Healing Garden? Journal of Therapeutic Horticulture, vol. 13, 60-69.

Söderback, I., Söderström, M. & Schälander, E. (2004).
Horticultural therapy: the „healing garden“ and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital Rehabilitation Clicic, Sweden. Pediatric Rehabilitation, vol. 7, no. 4, 245-260.

Søjmark, E. (red.)(1998).
Legepladsen for alle – Fokus på legepladser for børn med bevægelseshandicap.
Videnscenter for Bevægelseshandicap

Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top