Nye, positive muligheder for at få en kugledyne bevilget.

Den Sociale Ankestyrelse i København har åbnet op for at kugledynen nu kan bevilges enten som et hjælpemiddel eller som et behandlingsredskab.Det betyder at mange brugere nu vil få lettere ved at få en kugledyne bevilget.
Den aktuelle sag som danner grundlag for afgørelsen er beskrevet i nedenstående resumé fra afgørelsen.

Resumé.
En kugledyne kan være såvel et behandlingsredskab som et hjælpemiddel.
Afgørelsen heraf beror på en konkret individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang, samt hvilke behov brugen af kugledynen skal afhjælpe.

Ankestyrelsen fandt i det konkrete tilfælde, at ansøgeren var berettiget til en kugledyne som hjælpemiddel.
Ankestyrelsen lagde særlig vægt på, at ansøgeren havde et permanent behov for kugledynen til varigt brug i hjemmet. Desuden at tilstanden ikke kunne afhjælpes ved den øvrige behandling.

Den nye afgørelse er SM - Sociale Meddelse nr. SM C-7-01.
Den tidligere afgørelse SM O-100-98 bliver hermed ophævet.

Læs hele SM-meddelelsen >


Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top