Kvinde 62 år med Alzheimers demens.

Har alvorlig fysisk, psykisk og kognitiv svækkelse samt depression. Kvinden er meget generet af fysisk og psykisk uro. Hun har fået tiltagende svært ved at rumme for mange sansestimuli, og bliver nemt overstimuleret. Det viser sig ved voldsomme fysiske bevægelser og høj, vred stemmeføring. Kvinden opholder sig nu meget på egen stue, fordi hun har brug for afskærmning.

Sansestimulerende hjælpemiddel: Protac KneedMe®

Observeret effekt: Kvinden har svært ved at acceptere håndtering og vending i seng i forbindelse med personlig pleje. Hun får derfor Protac KneedMe® over sig umiddelbart efter morgenpleje. Hun tilbydes at blive liggende i sengen og få knætæppet over sig, eller at komme over i en lænestol, også med knætæppet på. Her bliver hun tryg og rolig.

Hvis hun er urolig fra morgenstunden, får hun knætæppet på, og morgenplejen udsættes, til hun er rolig og bedre tilpas.

Kvinden har en Huntington Chorea-stol, som hun bruger dagligt med knætæppet på. Her er hun ofte smilende, afslappet og veltilpas. Når man kommer ind på stuen, drejer hun tit hovedet og hilser med smil eller rolige lyde og nærværende ”snak.” Måltiderne forløber bedre end tidligere, når hun har knætæppet på.


Kvinde midt i halvfjerdserne med Lewy Body demens. 

Er kørestolsbruger og skal have fuld hjælp og støtte til alle daglige gøremål. Har parkinsonlignende bevægelsesforstyrrelser, svingende opmærksomhed og kan have hallucinationer. Hun kan ved psykisk uro blive højtråbende med en vedvarende ensformig lyd.

Sansestimulerende hjælpemiddel: Protac KneedMe®

Observeret effekt: Kvinden har brugt Protac KneedMe® gennem flere måneder. Formålet var at muliggøre samvær og deltagelse i musikalsk aktivitet. Allerede første gang var det tydeligt, at knætæppet havde god effekt. Hun blev mere nærværende i kontakten, koncentreret om musikken og de ensformige lyde erstattedes af lejlighedsvis nynnen med på sangene. 
Knætæppet bliver nu brugt på flere måder, både forebyggende og til at give ro. Effekten er generelt mindre psykisk og motorisk uro. Det giver øget velvære. Hun får et afslappet ansigtsudtryk, mindre selvstimulerende lyde, og nogle gange tager hun øjenkontakt, smiler og ”snakker” med få ord. Som regel bliver knætæppet taget af efter et par timer, da effekten ellers syntes at mindskes. 


Kvinde midt i firserne, diagnosticeret med Alzheimers.

Kvinden har tendens til at have verbal selvstimulerende adfærd - meget persevererende i sine lyde. Hun er nærmest insisterende syngende og højlydt i samtale med sig selv.

Sansestimulerende hjælpemiddel: Protac KneedMe®

Observeret effekt: Kvinden får Protac KneedMe® på lige efter morgenplejen, for at forebygge eskalering af lyde/selvstimulation. Allerede ved første afprøvning er det tydeligt, at knætæppet giver kvinden ro; hendes stemmeleje er lavere og hun svarer mere relevant på tiltale. Efter brug af knætæppet er hendes ansigtsudtryk blidere end sædvanligt. Kvinden sidder nu med knætæppet hver dag og gerne flere gange i løbet af dagen. Knætæppet faldt ofte ned på gulvet i starten. Knætæppets stropper blev derfor spændt omkring livet på kvinden, så det blev liggende på hendes skød. Dette har ikke givet anledning til irritation eller været til gene.


73-årig kvinde med Alzheimer demens, meget motorisk og psykisk urolig og vandrer hvileløst omkring.

Hun har et stort behov for en-til-en kontakt i alle aktiviteter. Hun er tiltagende urolig omkring måltiderne, hvor hun ikke kan finde ro til at spise. Ofte bliver hun vred og udadreagerende ved måltidets begyndelse og har derfor ikke ro til at sidde og spise. Måltidet bliver ofte indtaget stående eller hurtigt afbrudt, så hun ikke får sufficient indtag.

Sansestimulerende hjælpemiddel: Protac KneedMe®

Observeret effekt: Protac KneedMe to Go® er anvendt flere gange dagligt op til måltidets begyndelse og efter 10-15 minutter bliver kvinden guidet i rolige omgivelser. Når hun får knætæppet på skødet bliver hun mere rolig og nærværende og kan bedre samarbejde om måltidet. Personalet har flere gange oplevet, at hun efterfølgende har været mere rolig og var veltilpas, så hun kunne hvile sig siddende uden behov for en-til-en kontakt.
< Tilbage


Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top