6- årig dreng med diagnosen middelsvær, psykisk udviklingshæmmet.

Er både psykisk og motorisk urolig. Har problemer med at koncentrere sig og har selvskadende adfærd.  

Sansestimulerende hjælpemiddel: Protac Sensit® 

Observeret effekt: I et forløb på 3 måneder har drengen  siddet ca. 20 min i stolen hver dag efter morgenmad og under morgensamlingen. Stolen er også brugt løst derudover. Han har fået øget koncentrationen under morgensamlingen, kan nu følge med og er ikke så forstyrrende for de andre børn, som han var før. Han falder mere til ro. 

Det ses tydeligt, at han falder til ro, når han sætter sig i stolen. De morgener, hvor han har det dårligt, hjælper stolen ham til at komme videre, at komme over det og få en bedre dag.

 < Tilbage


Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top