Sensory Profile - Test til børn skaber struktur i data | 14.1 - 2009

Sensory profile er et testredskab, der giver nyttig oplysning om mangelfuld sensorisk modulation. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i barnets hverdag. Af. ergoterapeut Ulla Sparholt og fysioterapeut Katrine Jürgensen

Autisme- En gåde langt fra afklaring | 30.6 - 2008

Politiken Viden har i januar lavet en artikel omkring mysteriet Autisme. Artiklen omhandler, historie, kendetegn, forskning omhandlende autisme

SI skaber forståelse mellem udviklingshæmmede og omgivelserne | 19.3 - 2008

Erfaringen viser, at si-behandling, SI, af voksne udviklingshæmmede har en positiv indvirkning på deres aktivitetsudøvelse og til tider uhensigtsmæssige adfærd. På den måde mindskes eventuelle misforståelser mellem bruger og omgivelser

Sansehaver- naturens terapirum | 15.2 - 2008

Artikel om sansehaver

Lise Nevstrup | 15.2 - 2008

Litteraturliste for bøger/artikler omhandlende Sansehaver

What Makes a Garden a Healing Garden | 15.2 - 2008

En artikel på engelsk om hvorfor mennesker gavner af at være i en "helende have"

Lise Nevstrup Andersen Masterspeciale | 15.2 - 2008

Masterspeciale med titlen "Betydningen af de aktiviteter som udføres af deltagerne i Alnarps Rehabiliteringshave og sammenhængen til omgivelserne"

"Kugledynen - et alternativ" | 19.12 - 2007

Svensk projekt om Protac Kugledynen il psykiatriske patienter

Masterafhandling giver evidens for kugledyne | 8.5 - 2007

Tværfaglig afhandling omkring børn med SI problemer.

SM-meddelelse | 9.6 - 2006

Nye, positive muligheder for at få en kugledyne bevilget.

Forskning i demens | 9.6 - 2006

Kan kugledynen bruges til behandling af demens?

Kugledynen til for tidligt fødte | 9.6 - 2006
Anvendelsen af Kugledynen til Præmature Børn
Case om for for tidligt fødte | 9.6 - 2006

Cases: Præmature Børn og Sarte Spædbørn

Verden set gennem Sofies briller | 9.6 - 2006

Artikel fra Politikken om autismeProtac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

 


Back to Top