Din lokale konsulent i :Pia Christiansen

Pia Christiansen

Adm. direktør og Salgschef

Tlf.: +45 8619 4103
Mob.: +45 4094 3780
Mail: pc@protac.dk
Område:

Pia er uddannet ergoterapeut og har videreuddannet sig inden for sanseintegration og børnebehandling. Pia grundlagde Protac i 1994 efter flere års arbejde og træning inden for sanseintegration. Pia har arbejdet inden for psykiatri, børnebehandling, plejehjem og somatiske sygehuse og har undervist i sanseintegration og kropsterapi.
Jette Schouborg

Jette Schouborg

Salgskoordinator

Tlf.: +45 8620 6610
Mob.: +45 2049 0506
Mail: jes@protac.dk
Område:

Jette er uddannet cand merc. i udenrigshandel og har en bachelor i erhvervsøkonomi og engelsk. Jette har mange års international erfaring inden for salg i både ind- og udland.
Jette Reinewald

Jette Reinewald

Salgskonsulent/Ergoterapeut

Mob.: +45 3110 0650
Mail: jer@protac.dk
Område: Sydsjælland, Vest-, Midt- & Sønderjylland

Jette er uddannet ergoterapeut, suppleret med kurser i sanseintegration, forflytning, siddestillingsanalyse, salg- og ledelse. Jette har arbejdet inden for ældresektoren med genoptræning og sagsbehandling, og inden for børneområdet med sagsbehandling. Hun har været leder af en hjælpemiddelcentral og arbejdet med salg i et hjælpemiddelfirma med fokus på børneprodukter.
Mia Christina Brag

Mia Christina Brag

Salgskonsulent/Ergoterapeut

Mob.: +45 3112 0654
Mail: mcb@protac.dk
Område: Storkøbenhavn, Fyn & Østjylland

Mia er uddannet ergoterapeut, suppleret med kurser i sanseintegration, Bobath, Affolter, Coombes og "Castillo Morales" konceptet. Mia har tidligere arbejdet som børne- og ungeterapeut med behandling på skoler, børnehjem og i specialbørnehaver. Mia har også erfaring med genoptræning af neurologiske patienter- overvejende apopleksipatienter.
Bente Mygind

Bente Mygind

Salgskonsulent/Fysioterapeut

Mob.: +45 2022 9864
Mail: bem@protac.dk
Område: Nordjylland, Midt- og Vestsjælland

Bente er uddannet fysioterapeut og har mange års praksiserfaring inden for børne-, voksen- og ældreområdet kombineret med undervisning og formidling til fagpersoner, studerende og pårørende. Bente er grundlæggende optaget af, hvordan vi med kendskab til kroppens sanser og reaktioner får en forståelse for egne og andres reaktioner på de stimuli vi omgås i hverdagen, og hvordan vi kan analysere, stimulere og arbejde hensigtsmæssigt med disse. Endvidere er Bente medvejleder på Protac's to Ph.D-forskningsprojekter og har tidligere deltaget i forskningsarbejde. 

Birthe Søndergaard Pedersen

Birthe Søndergaard Pedersen

Produktionsansvarlig

Tlf.: +45 8620 3803
Mob.: +45 3165 0246
Mail: bso@protac.dk
Område:

Birthe er uddannet konfektionsassistent og har gjort international karriere indenfor tekstilindustrien. Hun har arbejdet for en række større tekstilproducenter og været udstationeret i flere omgange i både Europa og Asien. Birthe er ansvarlig for al indkøb, produktion og produktudvikling.

Esben Funch

Esben Funch

Lager

Tlf.: +45 8620 3800
Mob.: +45 4094 2198
Mail: efu@protac.dk
Område:

Esben har mange års erfaring indenfor lagerstyring. Opgaverne har omfattet alt fra varemodtagelse til truckkørsel, kontrol og status. Esben er ansvarlig for forsendelse og varemodtagelse, ligesom Esben også varetager stikprøver og slutkontrol af halvfabrikata og færdigvarer.

Manni Schack Pedersen

Manni Schack Pedersen

Økonomiansvarlig

Mob.: 40405807
Mail: msp@protac.dk
Område:

Manni er uddannet merkonom i regnskab og har mange års erfaring inden for økonomi og regnskab bl.a. fra revisionsbranchen.

Susie Leschley Jegbjærg

Susie Leschley Jegbjærg

Indkøber

Tlf.: +45 8620 3802
Mob.: + 45 4060 7291
Mail: slj@protac.dk
Område:

Susie er uddannet beklædningshåndværker og indkøber. Hun har arbejdet for en række større tekstilproducenter og har derigennem erfaring både fra Danmark og udlandet. Susie er medansvarlig for al indkøb og produktion.

Rikke Haarup Dresler

Rikke Haarup Dresler

Marketingansvarlig

Tlf.: +45 8620 6613
Mob.: + 45 2022 9837
Mail: rhd@protac.dk
Område:

Rikke er uddannet cand. ling. merc i international informationsformidling og har en bachelorgrad i engelsk og fransk erhvervssprog. Rikke har flere års international erfaring med intern kommunikation, strategisk og operationel markedsføring fra både små og store virksomheder.

Ditte Gade Larsson

Ditte Gade Larsson

Økonomi - og salgsassistent

Mob.: 26822685
Mail: dgl@protac.dk
Område:

Ditte er uddannet Financial Controller og har erfaring inden for økonomi, regnskab og controlling. Hos Protac er Ditte bindeleddet mellem økonomi og salg.

Adrian Matache

Adrian Matache

Lagerassistent

Tlf.: + 45 8620 6615
Mob.:
Mail: ama@protac.dk
Område:

Som lagerassistent varetager Adrian diverse opgaver på lageret såsom at pakke og modtage forsendelser, og han hjælper desuden med praktiske opgaver til klargøring af messer og lignende. Adrian har også erfaring med lagerarbejde fra tidligere arbejdspladser.

Ann Natasja Nielsen

Ann Natasja Nielsen

ErhvervsPhD-studerende

Tlf.: +45 2181 8343
Mob.:
Mail:
Område:

Ann er ErhvervsPhD-studerende ved Protac og Institut for almen praksis, Syddansk universitet. Ann er uddannet ergoterapeut og cand. san. i ergoterapi fra Syddansk universitet. Tidligere har Ann arbejdet som børneergoterapeut ved pædagogisk udviklingscenter Rødovre.

Det PhD-projekt Ann arbejder på, omhandler effekten af proprioceptive-/taktile hjælpemidler til børn med sansesøgende adfærd. Børn med sansesøgende adfærd har begrænset deltagelse og koncentration i aktiviteter i skolen, hvilket kan påvirke deres muligheder for indlæring. Projektet er et Randomized Controlled Trial studie med anvendelse af cross-over design, hvis formål er at undersøge og beskrive effekterne af Protac MyFit® kuglevestene på børns deltagelse i skoleaktiviteter, samt børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen.

PhD-projektets titel er:
Effects of systematic proprioceptive-tactile stimulation with use of the Protac MyFit®.

Sanne Toft Kristiansen

Sanne Toft Kristiansen

ErhvervsPhD-studerende

Tlf.: +45 2928 8020
Mob.:
Mail:
Område:

Sanne er ErhvervsPhD-studerende ved Protac og Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. Sanne er uddannet sygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje og har gennemført et kvalifikationsår i Medicinsk Forskning ved Aarhus Universitet. Sanne har arbejdet som sygeplejerske og kvalitets- og udviklingsansvarlig inden for akut psykiatri og som forskningssygeplejerske i Afdeling for Depression og Angst på Aarhus Universitetshospital.

Sannes ErhvervsPhD-projekt undersøger effekten og hensigtsmæssigheden af Protac Kugledynen® i behandlingen af søvnløshed ved depression i ambulant psykiatri. Depression rammer ca. 5% af den danske befolkning og er associeret med søvnløshed. Protac Kugledynen®er et non-farmakologisk alternativ til medicin, men implementeringen forudsætter dokumenteret effekt. Derfor er Sannes projekt yderst relevant og kan få betydning for mange mennesker.

Titlen på Sannes Ph.D-projekt er The efficacy and appropriateness of ball blankets on insomnia in depression in outpatient clinics.

Læs Sannes første artikel om Ph.D-projektet her 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top