Andre projekter


Det særligt sensitive barn | 1.5 - 2015
Hvilken betydning kan det have for moderollen, når moderen ser det 0-1 årige barn som særligt sensitivt og hvordan kan sundhedsplejersken forstå og imødekomme moderens behov for støtte og vejledning?
Af: Winnie Hansen, Professionshøjskolen Metropol
Nedbringelse af tvang i psykiatrien | 27.6 - 2016
Slutevaluering -Projekt nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark, marts – august 2013 Af: Ergoterapeut Anne Kolmos og ergoterapeut Charlotte Andersen


 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

 


Back to Top