Område Titel Forfatter og udgivelsesår Link
ADHD og autisme ADHD- foreningens håndbog for sagsbehandlere Lene Buchwardt, 2009 Se mere >
ADHD og autisme ADHD- opmærksomhedssygdommen Psykiatrifondens forlag, 2008
Afspænding og stress Afspænding, ro og berøring Kerstin Uvnæs Moberg 2002
ADHD og autisme Autismens ABC Anita Neander Knutzen, 2016
Børn, ergoterapi og motorik Barn i bevægelse Lotte Gerdes 2006
Sanseintegration og sansestimulation  Basale Stimulation (tysk) Peter Nydahl, 2008
ADHD og autisme En antropolog på Mars Oliver Sachs, 1995
Ergoterapi Ergoterapeutisk undersøgelse af somatiske patienter Merete Dekkers, 2008
Ergoterapi Ergoterapeutiske redskaber, Eva Wæhrens, 2008
Børn, ergoterapi og motorik Ergoterapi og børn Mette M Andersen et al. 2003
ADHD og autisme Et liv i kaos, DVD DR- dokumentar om DAMP og ADHD
ADHD og autisme Familieliv med ADHD Anne Worning og Jan Bjerregaard 2010
Børn, ergoterapi og motorik Fortabt i skolen Ross Green, 2009
Afspænding og stress Fra overlevelse til overskud Henrik Krogh, 2008
Ergoterapi Grundbog om hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelser Åse Brandt et al. 2010
Sanseintegration og sansestimulation  Implementing Ayres Sensory Integration Roseann C. Schaaf 2015
Neuropædagogik In search of memory, Eric Kandel, 2006
Børn, ergoterapi og motorik Inklusion i idrætsundervisningen Handikapidrættens Videnscenter 2008
ADHD og autisme Jeg er autist Temple Grandin et al. 1993
Ergoterapi Kreativitet i ergoterapi Gunner Gamborg et al. 2013
Børn, ergoterapi og motorik Kropumulige unger Gudrun Gjesing 1993
Sanseintegration og sansestimulation  Lev sanseligt Winnie Dunn 2012
Neuropædagogik Mennesket i hjernen - grundbog i neuropædagogik, Kjeld Fredens 2006
Børn, ergoterapi og motorik Motorisk usikre børn Helle Østergaard 2008
ADHD og autisme Om børn og unge med ADHD Dorthe Damm og Per Hove Thomsen 2006
ADHD og autisme På begge sider af bordet Linda Mortensen, 2008
Børn, ergoterapi og motorik Play in Occupational Therapy for Children L. Diane Parham, Linda S. Fazio 1997/2008
Børn, ergoterapi og motorik Så sid dog stille Dagmar Dietz, 2006
Sanseintegration og sansestimulation  Sansebørn og sansetrolde Kirsten Teichert
Sanseintegration og sansestimulation  Sanseintegration hos børn A. Jean Ayres, 2. udgave 2007
Sanseintegration og sansestimulation  Sanseintegration hos voksne Birgitte Gammeltoft, 2016
Sanseintegration og sansestimulation  Sansestimulering Birgitte Gammeltoft, 2013
Sanseintegration og sansestimulation  Sensationel Kids Lucy Jane Miller, Ph.D OTR, 2007
Sanseintegration og sansestimulation  Sensory Integration - Theory & Practice Anita Bundy et al. 1994/2002
Ergoterapi Skjulte handikaps Birgitte Christensen Gammeltoft 2012
ADHD og autisme Sofias egen bog Marta Tikkanen 1994
Børn, ergoterapi og motorik Svøb dit barn Kirsten Sellin, 2006
ADHD og autisme Too Lord, too Brighton, too fast, too tight Sharon Heller, 2002
Sanseintegration og sansestimulation  Touching - the human significance of the skin Ashley Montagu, 1986
Sanseintegration og sansestimulation  TrasMo - tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn Birte Engmann, 2012
ADHD og autisme Unge og voksne med MBD/DAMP Rapport fra 4. nordiske symp. 1996
Børn, ergoterapi og motorik Urolige og ukoncentrerede børn Angeren Trillingsgård et el. 2006
Ergoterapi Vejen frem Patricia M. Davies, 1996 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål
Back to Top