Forfatter: A. Jean Ayres 2. udg. En bog der på en god måde beskriver og forklarer sammenhængen mellem forstyrrelser i sansebearbejdningen og lærings- og trivselsvanskeligheder hos børn med sanseintegrative dysfunktioner.Bogen oversætter hovedideerne i sanseintegrationsteorien og de forskellige behandlings-former til almindeligt sprog. Den beskriver karakteren af sanseintegrative dysfunktioner, samt hvordan dagligdagen vanskeliggøres for børn med disse lidelser, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem og deres forældre.
Denne 25 års jubilæumsudgave er tilegnet mindet om A. Jean Ayres. Hun var en foregangskvinde, hvis livsværk grundlæggende har haft betydning for mange familier verden over og har inspireret generationer af terapeuter i deres arbejde med forståelse og behandling af mennesker med sanseintegrative dysfunktioner.

Bogen henvender sig primært til forældre, men har også en bred målgruppe af professioner, bl.a. ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, lærere, læger, sygeplejersker, psykologer og psykiatere.
Anmeldelse taget fra bagsiden af bogen.
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top