Sanne Toft Kristiansen er Ph.D-studerende hos Protac og samtidigt tilknyttet Aarhus Universitet og både Aarhus og Odense Universitetshospital. Sanne undersøger i sit Ph.D-projekt effekten og hensigtsmæssigheden af at bruge Protac Kugledynen® til insomni ved depression i ambulant psykiatri.

På webinaret vil Sanne fortælle om: Søvnproblemer hos menneske med depression, den nuværende evidens for brug af Protac Kugledynen® i psykiatrien og om den igangværende forskning på området.

Efter Sannes oplæg vil terapeuter fra Protac kort fortælle om sanserne, og dermed forklare hvorfor Protac Kugledynen® har en beroligende effekt på mange patienter inden for bl. a. psykiatrien.

Læs Sannes første artikel om Ph.D-projektet her

Webinaret afholdes d. 15. september kl. 10.00. Det er gratis at deltage i og varer ca. 45 minutter.

Tilmeld dig til webinaret

L æs Sannes første artikel om Ph.D-projektet herProtac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top