Vi glæder os til at komme på Health & Rehab og har længe været i gang med planlægningen. 

Kom forbi og se alle vores produkter - vi glæder os selvfølgelig helt særligt til at præsentere vores nye produkt og til at høre, hvad du synes om det. Vi har også oplæg på vores stand i år - og håber at du får en masse ny viden og inspiration med hjem fra vores stand.

Tirsdag d. 15. maj holder forskningsergoterapeut Charlotte Andersen oplæg om, hvordan den nyeste forskning inden for sanseintegration har bidraget med ny viden om sammenhængen mellem psykisk sygdom og sanseforstyrrelser. Tvang i psykiatrien er et stort problem for patienter, personale og samfund. Sanseforstyrrelser kan komplicere den psykiske tilstand, og Charlotte Andersens forskningsprojekt viser, hvordan systematisk arbejde med sanseintegration kan forebygge og nedtrappe konflikter og reducere behovet for tvang.

Onsdag d. 16. 5 holder sygeplejerske og Ph.d.-studerende Sanne Toft Kristiansen oplæg om sit kommende Erhvervs Ph.d -projekt, hvor hun skal undersøge effekten og hensigtsmæssigheden af Protac KugledynenTM i behandlingen af insomni. Protac KugledynenTM er udgangspunktet for Sannes forskningsprojekt som non-farmakologisk alternativ til den medikamentelle behandling af insomni, der både kan have bivirkninger som toleransudvikling og afhængighed.


Torsdag d. 17.5
holder Protacs egne terapeuter oplæg om sanseintegration og den forskning, der dokumenterer kuglernes effekt i Protacs sansestimulerende hjælpemidler. Protac terapeuterne fortæller også om vigtigheden af god og uafbrudt søvn, og om den forskning der dokumenterer, at ADHD-børn falder hurtigere i søvn og har færre opvågninger med Protac KugledynenTM
 

AnnonceProtac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top