Litteraturliste for bøger/artikler omhandlende Sansehaver

Oplæg i PROTAC A/S om naturens betydning for mennesker - sansehaver, haveterapi og rehabilitering i naturen

Litteratur og søgesteder:

www.slu.se Sveriges Lantbruks Universitet, Alnarp
www.Thrive.com Americal Horticultural Therapy Association (AHTA)

Andersen, L. N. (2007) Betydningen af de aktiviteter som udføres af deltagerne i Alnarps Rehabiliteringshave og sammenhængen til omgivelserne. SLU Alnarp

Bengtsson, A. (2003). Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade. Statens Folkhälsoinstitut, Sverige

Berentsen, V.D. Grefsrød, E-E. & Eek, A. (2007). Sansehager for personer med demens – utformning og bruk. Demens Nasjonalt kompetansesenter, Forlaget Aldring og helse, Norge

Cooper Marcus, C & Barnes, M (1999). Healing Gardens- therapeutic benefits and design recommendations. Wiley & Sons, New York

Ellneby, Y. (2004). Se hvad jeg kan! – hvad forældre har brug for at vide om børns
udvikling
. Høst & Søn

Grahn, P. (2005b). Att bota människor i en trädgård. I: P. Schmidtbauer; P. Grahn & M. Lieberg, Tänkvärda Trädgårdar. Når utemiljön blir en del av vården(s.127-145). Stockholm: Formas.

Hansen, K. B & Nielsen, T. S (2005). Natur og grønne områder forebygger stress. Skov & Landskab, www.SL.kvl.dk> Publikationer > Udgivelser > Hæfter

Hasselkus, B.R. (2002). The Meaning of Everyday Occuppation. SLACK Incorporated.

Holm-Larsen, S., Holst, N. & Poulsen, N.M. (2005). Udeområder – boligbyggeri for ældre,
hæfte 8, Kroghs Forlag A/S

Nebelong, H. (2003). Sansehaver – naturens terapirum.Vækst, 21/4

Nebelong. H. (2008). Vi leger at... Tanker om leg, læring og indretning af legeplandser og sansehaver for børn. Dafolo

Schriver, N. B. (2003)
Fysioterapi og læring – betydning af rettethed, relationer, rum og refleksion. Ph.d afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet JCVU Forlag

Stigsdotter, U.K.& Grahn, P. (2002)
. What Makes a Garden a Healing Garden? Journal of Therapeutic Horticulture, vol. 13, 60-69.

Söderback, I., Söderström, M. & Schälander, E. (2004).
Horticultural therapy: the „healing garden“ and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital Rehabilitation Clicic, Sweden. Pediatric Rehabilitation, vol. 7, no. 4, 245-260.

Søjmark, E. (red.)(1998).
Legepladsen for alle – Fokus på legepladser for børn med bevægelseshandicap.
Videnscenter for Bevægelseshandicap

Protac design, develops and manufactures a variety of unique sensory integration products that serve the need of people with physical disabilities and sensory impairments.

 

Back to Top