Forfatter: tværfaglig forfattergruppe. Letlæselig grundbog om ADHD hos børn og voksne. Om årsager, behandling og gode praktiske og pædagogiske råd og anvisninger skrevet af førende danske eksperter i ADHD.

Træthed og stress kan gøre alle uopmærksomme, urolige og ude af stand til at opfatte, hvad der bliver sagt. Det er normalt. Men har man ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er situationen sådan hele tiden. Man kan ikke holde opmærksomheden og kan ikke forholde sig til meget af det, man hører og ser. Man forstyrrer, dominerer, irriterer – og oplever modvilje fra omgivelserne.
Sygdommen ADHD har været synlig i skolerne i mange år – under navnet DAMP. Sagen er, at 3-5% af alle børn har en betydelig opmærksomhedsforstyrrelse, ca. et barn i hver skoleklasse. Blandt voksne er situationen langt værre. De ca. 3% af den voksne befolkning, der har ADHD, får ikke stillet diagnosen. De bliver ikke behandlet. Mange bliver involveret i trafikulykker og kriminalitet og ender som sociale tabere. Behandlingssystemet og det sociale væsen har svigtet.

ADHD har været en blind plet i voksenpsykiatrien og et hul i de faglige uddannelser i sundheds- og socialvæsenet, fremhæver bogens forfattere. Med denne bog vil PsykiatriFonden bidrage til at ændre disse forhold og til at udbrede kendskabet til ADHD i befolkningen og blandt fagfolk. ADHD skal indgå i uddannelsen af læger, psykologer, sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere mfl. “Det er på tide, at mennesker med ADHD får den rette diagnose og en anstændig behandling,” skriver bogens redaktør Jes Gerlach i forordet.
Anmeldelsen er taget med tilladelse fra Psykiatrifondens forlag, hvor bogen også kan købes.
Protac design, develops and manufactures a variety of unique sensory integration products that serve the need of people with physical disabilities and sensory impairments.

 

Back to Top