Forfatter: A. Jean Ayres 2. udg. En bog der på en god måde beskriver og forklarer sammenhængen mellem forstyrrelser i sansebearbejdningen og lærings- og trivselsvanskeligheder hos børn med sanseintegrative dysfunktioner.

Sanseintegration hos børn

Bogen oversætter hovedideerne i sanseintegrationsteorien og de forskellige behandlings-former til almindeligt sprog. Den beskriver karakteren af sanseintegrative dysfunktioner, samt hvordan dagligdagen vanskeliggøres for børn med disse lidelser, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem og deres forældre.
Denne 25 års jubilæumsudgave er tilegnet mindet om A. Jean Ayres. Hun var en foregangskvinde, hvis livsværk grundlæggende har haft betydning for mange familier verden over og har inspireret generationer af terapeuter i deres arbejde med forståelse og behandling af mennesker med sanseintegrative dysfunktioner.

Bogen henvender sig primært til forældre, men har også en bred målgruppe af professioner, bl.a. ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, lærere, læger, sygeplejersker, psykologer og psykiatere.
Anmeldelse taget fra bagsiden af bogen.
Protac design, develops and manufactures a variety of unique sensory integration products that serve the need of people with physical disabilities and sensory impairments.

 

Back to Top