Sanseintegration kan bidrage til nedbringelse af tvang i psykiatrien

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen fortæller på webinaret om sit projekt, hvor hun kunne konstatere, at systematisk anvendelse af sanseintegration kan forebygge og nedtrappe konflikter og nedsætte behovet for tvang i psykiatrien. Charlottes projekt er fra 2017 men emnet er højaktuelt, da det viser sig at anvendelsen af tvang i psykiatrien modsat målsætningen desværre ikke falder i Danmark. Charlotte vil på webinaret fortælle om sin baggrund for projektet og om de positive resultater, som hun kom frem til – bl.a. faldt behovet for tvangsfikseringer med 38% i projektperioden.

Mange unge og voksne psykisk sårbare har oftere end andre en sanseforstyrrelse, hvilket kan påvirke trivslen og medføre en øget sensitivitet overfor sansestimuli. Sanseforstyrrelser kan komplicere den psykiske tilstand. Ved hjælp af beroligende metoder kan man dæmpe et nervesystem i alarmberedskab.

Udover Charlotte, vil du på webinaret møde en ergo- eller fysioterapeut fra Protac, som vil give en kort introduktion til sanseintegration og bidrage til forståelse af bidrage til forståelsen af sanseintegrationens betydning for menneskets trivsel. For mere uddybende gennemgang af teorien om sanseintegration, henvises til vores seminarer "Sanseintegration - kort fortalt".

Webinaret er forbeholdt fagfolk og det er gratis at deltage. Det varer ca. 50 minutter.