Webinar om den interoceptive sans med Julie Broge

Interoception er evnen til at bemærke og forbinde kropslig sansning med følelser, og velfungerende interoception er en vigtig faktor for udviklingen af effektive selvreguleringsfærdigheder hos børn, unge og voksne.

Julie Broge holder oplæg ud fra sin viden om den interoceptive sans og sin erfaring igennem sit mangeårige arbejde som ergoterapeut og kropsterapeut med speciale sig inden for sanseintegration. På webinaret præsenteres faglig viden belyst af praktiske eksempler.

Mange som oplever udfordringer med selvregulering har underliggende interoceptive udfordringer. Denne variation i den interoceptive sansebearbejdning er almindelig hos individer med bl.a. autisme, trauma, sansebearbejdningsforstyrrelser/sanseintegrationsforstyrrelser, angstlidelser, depression og adfærdsforstyrrelser. Nogle individer kan opleve interoceptive signaler, der er så kraftige, at de øjeblikkeligt bliver overvældet og forvirret. Andre oplever for svage eller undertrykte interoceptive signaler, som forhindrer dem i at respondere på følelser medmindre de er ekstreme. Dette kan medføre betydelige vanskeligheder med følelsesmæssig regulering og håndtering af udfordrende adfærd.


Udover Julie Broge vil du på webinaret møde en ergo- eller fysioterapeut fra Protac, som vil komme ind på betydningen af den proprioceptive og den taktile sans, og derudover præsenteres relevante sansestimulerende hjælpemidler fra Protac.

Webinaret er forbeholdt sundhedsfagligt og pædagogisk personale. Det er gratis at deltage i webinaret og det varer ca. 60 minutter.