Motorikpædagog, som arbejder med børn

Sansestimulerende hjælpemiddel: Protac Kuglepuden®

Observeret effekt: Jeg har næsten ikke haft kuglepuden med 25mm kugler hjemme. Den er udlånt hele tiden og det med succes. Det gælder også kuglepuden med 38mm kugler. Jeg bruger dem forskelligt og jeg anbefaler dem også forskelligt. 

Jeg anbefalede puden med 25 mm kugler til et for tidligt født barn på 4 år, som var meget urolig og ukoncentreret. Han havde svært ved at sidde og tegne og ved at sidde stille, mens han spiste. Efter han begyndte at bruge puden, kan han sidde stille og lave tegningen færdig med mange små detaljer. Han sidder også roligt ved bordet, i den tid måltidet varer. Han har kuglepuden med sig rundt i hverdagen. I hans Institution har man også registreret bedringen. Drengen har nu fået en egen kuglepude med små kugler fra kommunen.

Kuglepuden med 25 mm kugler bruger jeg ofte til børn, der er meget sensitive på taktilsansen; til mindre børn, børn der ikke vejer så meget, og til nogle af de børn, der er meget urolige.  Jeg anbefaler kuglepuden med 38mm kugler til skolebørn helt op til 15 år;  til de kraftige børn;  til børn med ADHD, og til de børn der skal ”vækkes” ved en kraftig taktil stimulation. Det er ofte de drenge der har svært ved at holde fokus i timerne.

Jeg har selv haft en plejedreng med ADHD, der havde rigtig god gavn af puden med 38 mm kugler. Den højnede han koncentration og kropsholdning ved lektielæsning, skolearbejde og i al almindelighed. Dette er også min erfaring fra andre skolebørn, som sidder puden med 38 mm kugler. Puden hjælper ofte barnet på en ikke opsigtsvækkende måde, og det har meget at sige.


< Tilbage


Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top