Faglighed, udvikling og forskning

Protacs kerneværdier er faglighed, udvikling og forskning. Derfor har firmaet prioriteret at få lavet videnskabelig forskning for at få bekræftet kugledynens effektivitet, og underbygge de mange positive tilbagemeldinger og cases, som firmaet gennem alle årerne har fået fra brugere og terapeuter.


Forskningsprojekter

2018 

Pilotprojekt fra Aarhus Kommune dokumenterer, at Protacs produkter har en beroligende effekt på borgere med demens. Fysisk og psykisk uro dæmpet med 60% og generelt blev søvnforstyrrelser og velvære i det hele taget forbedret.
Læs mere om projektet her

2018
Protac ansætter to ErhvervsPhD-studerende. Sygeplejerske 
Sanne Toft Kristiansen skal undersøge effekten af Protac Kugledynen
™ i forbindelse med søvnproblemer relateret til depression inden for det psykiatriske område. 

Ergoterapeut Ann Nielsen skal undersøge effekten af og beskrive effekterne af Protac MyFit® kuglevestene på børns deltagelse i skoleaktiviteter, samt børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen
. Ann's kandidatstudie fra 2018 omhandlede samme emne og blev præmieret med Ergoterapeutforeningens Kandidatpris. Her kan læses et uddrag af kandidatstudiet: " Folkeskoleelevers sanseprofiler"

Læs mere om Ann Nielsen og Sanne Toft Kristiansen

2017
Forskningsprojekt i Danmark dokumenterer at systematisk anvendelse af sanseintegration nedsætter brugen af tvang inden for psykiatrien. Projektet viste et fald på 38 % af brugen af tvang og et fald på 46% af brugen af tvunget medicin.


2016
Nedbringelse af tvang i psykiatrien | 27.6 - 2016 Slutevaluering -Projekt nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark, marts – august 2013 Af: Ergoterapeut Anne Kolmos og ergoterapeut Charlotte Andersen. Nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark - slutevaluering (pdf)


2015
Forskningsprojekt fra England i forhold til brug af Protac MyFit® vesten for børn funktionsnedsættelse. Resultaterne viste øget koncentration og deltagelse i aktiviteter, hvilket har udviklet børnenes evne for indlæring.

Det særligt sensitive barn | 1.5 - 2015
Hvilken betydning kan det have for moderollen, når moderen ser det 0-1 årige barn som særligt sensitivt og hvordan kan sundhedsplejersken forstå og imødekomme moderens behov for støtte og vejledning? Af: Winnie Hansen, Professionshøjskolen Metropol. Det særligt sensitive barn (pdf)


2013
Projekt Region Syddanmark om ”Nedsat tvang i psykiatrien”. Brugen af Protacs produkter nedsætter anvendelsen af tvang i psykiatrien.


2013
Forskningsprojekt fra Spanien i forhold til brug af Protac MyFit® vesten til voksne med autisme, funktionsnedsættelse og hyperaktivitet. Brug af vesten, forbedrede stoppede den aggressive adfærd, samt nedsatte medicinforbrug. Desuden forøgede det opmærksomhed og mindskede stereotype bevægelser.


2010
Forskningsprojekt Syddansk Universitet: Børn og ADHD. ADHD børns søvn forbedres markant med Protac Kugledynen™.


2009
Forskningsprojekt Tværfagligt Smertecenter, Ålborg Sygehus: anvendelse af Protac Kugledynen® til patienter med smerter. Dynen reducerer patienternes blodsukkerindhold og smerteniveau og derved forbedrer deres livskvalitet.


2007
Ergoterapeuterne Birgitte Søe Jensen og Pernille Worm Masterafhandling ift. børn med sanseintegrationsproblemer. Brug af Protac Kugledynen™ nedbringer komplikationer og har specielt positiv virkning på børns søvn. 


1996
Protac brugerundersøgelse ift. fysisk og psykisk uro. Brug af Protac Kugledynen™ har for størstedelen a brugere en ’god’ eller ’meget god’ effekt.


 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål
Back to Top