Forfatter: Mette M. Andersen et al. En bog omhandlende hvordan danske ergoterapeuter arbejder indenfor børneområdet

Ergoterapi og børn er en beskrivelse af de væsentligste behandlingsmetoder og -strategier, som danske ergoterapeuter anvender i behandlingen af børn. Teorier og testredskaber gennemgås med henblik på deres funktion i praksis, beskrevet gennem utallige cases og eksempler. Bogen består er inddelt i tre dele. Første del giver en bred introduktion til ergoterapeuters virke inden for børneområdet. I anden del skriver ergoterapeuter med specialviden inden for børneergoterapiens kerneområder om den specifikke ergoterapeutiske indsats på typiske arbejdsområder. Bogens sidste del indeholder en række beskrivelser af dagligdags arbejdssituationer fortalt af erfarne ergoterapeuter med hver deres indgangsvinkel til arbejdet børn.
I bogen er WHO´s Internationale Klassifikation af Funktionsevne (ICF) valgt som fælles referenceramme.
Bogen er først og fremmest lærebog for bachelorstuderende, men kan også bruges af uddannede ergoterapeuter og samarbejdspartnere for at få indblik og inspiration til hvordan ergoterapeuter arbejder professionelt med børn.

Anmeldelsen er taget med tilladelse fra saxo.comProtac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top