Protac inviterer til 2 gratis temadage i marts! I Herning er emnet demens torsdag d. 8. marts, og onsdag d. 14. 3 i Aarhus handler temadagen om den nyeste forskning inden for psykiatrien.

I Herning, vil sygeplejerske og demensspecialist Birgitte Tjørnelund holde foredrag om, hvordan vi bedre kan komme til at forstå den uhensigtsmæssige adfærd hos borgere med demens. Foredraget er målrettet til fagpersonale og formålet er at skabe en bedre livskvalitet for demensramte og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet gennem øget forståelse.

Ugen efter i Aarhus holder forskningsergoterapeut Charlotte Andersen foredrag om den nyeste forsk¬ning inden for sanseintegration og fortæller mere om sam¬menhængen mellem psykisk sygdom og sanseforstyrrelser.

Efter begge foredrag er oplæg om sansestimulerende hjælpe¬midler og mulighed for at prøve, hvordan Protacs produkter kan skabe velvære og tryghed gennem dybe tryk og afgrænsning.

Du kan se begge invitationer ved at downloade dem herfra. 

Invitation til temadag om demens i Herning

Invitation til temadag om psykiatri i Aarhus


Vi glæder os til at se dig.


 Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top